covermynd.jpg

Fagmenn í 40 ár!

There are no translations available.

gomulverk.jpg
There are no translations available.

Mengað loft getur í vissum tilvikum valdið ofnæmisviðbrögðum eða skaða á líffærum. Þetta getur gerst við innöndun sumra tegunda mengaðs lofts eða ef það kemst í líkamann gegnum húðina. Ekki þarf mikið ryk til að erta slímhimnurnar. Þegar fólki finnst loft vera þurrt þarf ástæðan ekki að vera skortur á vatnsgufu heldur sú að í loftinu er ryk og annað sem berst frá fólki, efnum og tækjum.

Ekki hafa verið settar reglur um hversu mikið ryk má vera í innilofti í skrifstofuhúsnæði. Samt sem áður er ráðlegt að reyna að koma í veg fyrir hvers konar óþægindi vegna innilofts. Góð ræsting er ein helsta forsenda þess að það megi verða. Rannsóknir hafa leitt í ljós að á skrifstofum, þar sem ræsting er góð, störfunum fylgir ekki rykmyndun og reykingar eru ekki leyfðar, er venjulega u.þ.b. 0,1 mg ryks í einum rúmmetra lofts. Reykingar auka mjög þéttleika ryks, jafnvel svo að hann nær að verða 0,5 mg í rúmmetra. Það gerir kröfur til þess að loftræst sé með vel hreinu lofti.

 

  • Samkvæmt reglum um húsnæði vinnustaða skal sérhver starfsmaður að jafnaði geta notað a.m.k. 12 m3 loftrýmis við störf sín. Lofthæð skal samkvæmt reglunum ekki vera minni en 2,5 m eftir að rýmið er full frágengið.
  • Þegar hannað er vinnuhúsnæði, þar sem koma margir viðskiptavinir eða aðrir sem ekki vinna þar að staðaldri, þarf að ætla meira loftrými en ella, miðað við fjöldann sem gera má ráð fyrir að sé í rýminu í einu. Þegar loftrými er reiknað út má aðeins miða við þann hluta vinnurýmisins sem er ætlaður fyrir starfsfólk við vinnu.
  • Í gildi eru mengunarmörk fyrir margs konar efni sem er að finna í byggingarefni, efnum sem er borin á fleti eða unnið með. Yfirleitt er loftmengun á skrifstofum langt neðan við þau mörk, en vert er að hafa í huga að góð ræsting er lykilatriði þegar stefnt er að því að hafa inniloft hreint og heilsusamlegt.

 

There are no translations available.

Þægilegt rakastig

Að jafnaði veldur loftraki ekki óþægindum. Þó getur lítill loftraki valdið ertingu í augum, á vörum og í öndunarfærum, einkum ef loftið er of heitt og/eða ryk er í því. Auk þess eykur lítill loftraki myndun stöðurafmagns.

Mikill loftraki getur orðið til þess að rakablettir myndist á veggjum, í loftum og á gluggakörmum. Það eykur hættu á óþægindum vegan ofnæmis.

Loftraki getur sveiflast yfir árið frá u.þ.b. 20% á veturna til allt að 60% að sumarlagi. Venjulega finnur fólk ekki fyrir rakabreytingum ef hitinn er á bilinu 20-22°C. En sé hitinn kominn yfir 24°C finnst fólki loftið þungt og þvingandi ef loftrakinn er 50% eða meiri á sama tíma.

Með hækkandi hitastigi og auknu álagi við vinnu aukast áhrif loftrakans á líðan starfsmanns. Því meiri sem loftrakinn er því hærri virðist hitinn vera. Sé loftið hreint gætir ekki mikilla óþæginda, s.s. frá þurri slímhimnu, þótt loftrakinn verði mjög lítill. En sé mikið ryk í loftinu kann það að virðast þurrt, jafnvel þegar rakinn er innan venjulegra marka.

Þar sem rakatæki eru notuð þarf að gæta ítrasta hreinlætis, þrífa þau rækilega svo að frá þeim berist ekki sýklar og sveppagróður.