Loftræstikerfi

There are no translations available.

Vélræn loftræsting fjarlægir visst rúmmagn lofts og getur flutt inn í staðinn síað, upphitað útiloft. Tæknilega fullkomin loftræstikerfi geta bæði kælt loft og hitað og bætt raka í loft sem um það fer.

Verði dragsúgur til ama, þegar köldu lofti er blásið inn, er hægt að vinna gegn því með því að hita loftið upp. Spara má orku með því að nota varmaskipti þannig að heitt loft á leið út sé notað til að hita upp það kalda sem blásið er inn.

Ástæða er til að mæla með því að hafa nokkurn yfirþrýsting þannig að dálítið meira lofti sé blásið inn en út.

Við hönnun vinnuhúsnæðis og skipulagningu þess þarf að stefna að sem minnstum hávaða frá loftræstikerfum. Þar sem kyrrð þarf að ríkja og samræður að vera auðveldar er miðað við að hávaði frá slíkum kerfum fari ekki yfir 35dB.

Hönnun og uppsetning loftræstikerfa krefst sérfræðikunnáttu vegan þess hve margar kröfur þarf að uppfylla til þess að árangur verði góður og hvorki gæti dragsúgs né orkusóunar. Best hentar að hafa inntak fyrir loftræstingu uppi á þaki bygginga, fjarri útblástursopi eða öðru sem getur mengað loftið.

Góð not af loftræstikerfi eru háð því að starfsmenn með tilskilda þekkingu hugsi vel um viðhald þess og þrif.